What
  • بیمارستان های تامین اجتماعی
  • دفاتر اسناد رسمی
  • سازمان‌ها و مراکز خدمات دولتی
  • سفارت‌خانه ها
  • مجتمع‌های قضایی
Where

شوراي حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که به عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود.

علاوه بر این از رأي قاضی شورا یا رأي دادگاه عمومی میتوان به یکی از طرق فوق العادة شکایت از آرا مانند اعتراض شخص ثالث یا اعادة دادرسی تقاضاي رسیدگی نمود که با عنایت به عدولی بودن این دو طریق وفق قواعد عمومی قانون آیین دادرسی مدنی، قابل رسیدگی در مرجع قضایی صادر کنندة رأي قطعی است.
شعبات ۴ ، ۱۱ الی ۱۳ ، ۲۱ الی ۲۶ ، ۳۱ الی ۳۳ ، ۴۹ و ۵۰ شورای حل اختلاف تبریز در این مجتمع واقع شده است.
Show all timings
  • شنبه08:30 - 13:30
  • یکشنبه08:30 - 13:30
  • دوشنبه08:30 - 13:30
  • سه شنبه08:30 - 13:30
  • چهارشنبه08:30 - 13:30
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!